Žilinský samosprávny kraj

Profil verejného obstarávateľa

Rekonštrukcia stravovacej prevádzky

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 89609126 | Kód: SP 1

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Oznámenie o výsledku - uspel - SP 1 Oznámenie o výsledku - uspel
2019\06\03
03.06.2019
 Oznámenie o výsledku - neuspel - SP 1 Oznámenie o výsledku - neuspel
2019\06\03
03.06.2019
 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu - SP 1 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu
2019\06\03
03.06.2019
 Súťažné podklady - SP 1 Súťažné podklady
2019\05\21
21.05.2019
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - Rekonštrukcia stravovacej prevádzky - Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2019\05\21
21.05.2019
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - Rekonštrukcia stravovacej prevádzky - Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2019\05\21
21.05.2019
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - Rekonštrukcia stravovacej prevádzky - Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2019\05\21
21.05.2019
 správa- SP 1 Ostatné dokumenty
2019\05\21
21.05.2019
 správa zdravotechnika Ostatné dokumenty
2019\05\21
21.05.2019
 pôdorys Ostatné dokumenty
2019\05\21
21.05.2019
 vodovod Ostatné dokumenty
2019\05\21
21.05.2019
 kanalizácia Ostatné dokumenty
2019\05\21
21.05.2019
 Technická správa Ostatné dokumenty
2019\05\21
21.05.2019
 Osvetlenie Ostatné dokumenty
2019\05\21
21.05.2019
 Výpis okien a dverí Ostatné dokumenty
2019\05\21
21.05.2019
 Navrhovaný stav Ostatné dokumenty
2019\05\21
21.05.2019
 búracie prace Ostatné dokumenty
2019\05\21
21.05.2019
 existujúci stav Ostatné dokumenty
2019\05\21
21.05.2019
 Situácia Ostatné dokumenty
2019\05\21
21.05.2019
 výkaz výmer úprava priestorov Ostatné dokumenty
2019\05\20
20.05.2019
 výkaz výmer zdravotechnika Ostatné dokumenty
2019\05\20
20.05.2019
 výkaz výmer -elektro Ostatné dokumenty
2019\05\20
20.05.2019
 Návrh zmluvy o dielo Ostatné dokumenty
2019\05\20
20.05.2019
21.10.2021 08:35:42