Žilinský samosprávny kraj

Profil verejného obstarávateľa

Sprievodca k prírodným a kultúrnym zaujímavostiam v pohraničí SR – ČR

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 63801594 | Kód: 0213/1

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Zápis z vyhodnotenia ponúk - 0213/1 Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2019\02\20
20.02.2019
 Výzva na predloženie ponuky - 0213/1 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2019\02\04
04.02.2019
18.10.2021 13:44:15