Žilinský samosprávny kraj

Profil verejného obstarávateľa

Oprava časti oplotenia areálu CSS Žarec

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 93168957 | Kód: 10/2020

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu 10/2020 Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2020\09\08
08.09.2020
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - 10/2020 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2020\08\26
26.08.2020
18.10.2021 09:35:06