Žilinský samosprávny kraj

Profil verejného obstarávateľa

Stavebné úpravy sociálnych buniek na I.NP - V.NP objektu Karpatská 3116/9

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 93505139

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Výzva na súčinnosť pri uzatvorení Zmluvy o dielo. Žiadosť o vysvetlenie
2019\10\21
21.10.2019
 Report - Dokumenty - Stavebné úpravy sociálnych buniek na I.N Report - Dokumenty
2019\10\21
21.10.2019
 Report - Emaily - Stavebné úpravy sociálnych buniek na I.N Report - Emaily
2019\10\21
21.10.2019
 Oznámenie o výsledku - neuspel - Stavebné úpravy sociálnych buniek na I.NP - V.NP objektu Karpatská 3116/9 - Oznámenie o výsledku - neuspel
2019\10\18
18.10.2019
 Oznámenie o výsledku - neuspel - Stavebné úpravy sociálnych buniek na I.NP - V.NP objektu Karpatská 3116/9 - Oznámenie o výsledku - neuspel
2019\10\18
18.10.2019
 Oznámenie o výsledku - uspel - Stavebné úpravy sociálnych buniek na I.NP - V.NP objektu Karpatská 3116/9 - Oznámenie o výsledku - uspel
2019\10\18
18.10.2019
 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu - Stavebné úpravy sociálnych buniek na I.N Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu
2019\10\18
18.10.2019
 Výzva na predloženie ponuky - Stavebné úpravy sociálnych buniek na I.NP - V.NP objektu Karpatská 3116/9 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2019\10\09
09.10.2019
 Príloha - Zmluva o dielo Príloha
2019\10\09
09.10.2019
 Príloha - Výkaz výmer Príloha
2019\10\07
07.10.2019
 Príloha - PD, výkresová časť a technická správa Príloha
2019\10\07
07.10.2019
22.10.2021 12:35:00