Žilinský samosprávny kraj

Profil verejného obstarávateľa

Mlieko, mliečne výrobky a vajcia pre CSS Žarec

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 99361909 | Kód: 09/2020

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu 09/2020 Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2020\08\11
11.08.2020
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - 09/2020 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2020\07\30
30.07.2020
18.10.2021 09:25:55