Žilinský samosprávny kraj

Profil verejného obstarávateľa

Príprava celodennej stravy vrátane jej dopravy pre Centrum sociálnych služieb Ľadoveň, Martin

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 54697113 | Kód: 19-2/2020/Lad

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu - Príprava celodennej stravy vrátane jej dopravy pre Centrum sociálnych služieb Ľadoveň, Martin Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu
2020\10\27
27.10.2020
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - 19-2/2020/Lad Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
18.10.2021 12:18:26