Žilinský samosprávny kraj

Profil verejného obstarávateľa

Vykonanie auditu za roky 2019 a 2020

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 67176768 | Kód: 2019

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Zápis z vyhodnotenia ponúk Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2019\06\05
05.06.2019
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - 2019 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2019\04\29
29.04.2019
22.10.2021 11:08:53