Žilinský samosprávny kraj

Profil verejného obstarávateľa

NÁKUP HLBOKOMRAZENÝCH MÚČNYCH VÝROBKOV

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 24821046 | Kód: A8-2019

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Návrh zmluvy Príloha
2019\06\05
05.06.2019
 Cenová ponuka Príloha
2019\06\05
05.06.2019
 Vyhlásenie Príloha
2019\06\05
05.06.2019
22.10.2021 12:36:29