Žilinský samosprávny kraj

Profil verejného obstarávateľa

Konzervy

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 71639921

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - Konzervy Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2020\11\24
24.11.2020
26.10.2021 14:20:41