Žilinský samosprávny kraj

Profil verejného obstarávateľa

Nákup počítačov a tlačiarne

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 70190472 | Kód: 5/2020

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu - 5/2020 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu
2020\11\05
05.11.2020
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - 5/2020 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2020\10\28
28.10.2020
26.10.2021 13:17:19