Žilinský samosprávny kraj

Profil verejného obstarávateľa

Rastlinné oleje a tuky

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 17344844 | Kód: 02/2019

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Výzva na predloženie ponuky - 02/2019 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2019\02\26
26.02.2019
 Čestné vyhlásenie - 02/2019 Ostatné dokumenty
2019\02\25
25.02.2019
 PonukaRastlinne_oleje_a_tuky.xlsx Dokumenty zadávateľa
2019\02\25
25.02.2019
 Návrh RD - 02/2019 Ostatné dokumenty
2019\02\25
25.02.2019
22.10.2021 12:46:56