Žilinský samosprávny kraj

Profil verejného obstarávateľa

Pekárenský tovar a cukrárske výrobky (opakovaná zákazka)

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 13786159 | Kód: I/8-VO-1-6/2021

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Zápisnica z otvárania a vyhodnotenia ponúk - I/8-VO-1-6/2021 Zápisnica z otvárania ponúk
2021\03\26
26.03.2021
 Výzva na predloženie ponuky - I/8-VO-1-6/2021 Výzva na predloženie ponuky
2021\03\19
19.03.2021
18.10.2021 11:14:27