Žilinský samosprávny kraj

Profil verejného obstarávateľa

Oravský hrad – reštaurovanie kultúrnej pamiatky, Stavba obytná II – Administratívny trakt 2. etapa

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 94707726 | Kód: 01/2021

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Príloha č. 4 - Návrh na plnenie kritérií Príloha
2021\07\14
14.07.2021
 Príloha č. 3 - Zmluva o dielo Príloha
2021\07\14
14.07.2021
 Príloha č. 2d - Projektová dok + kamenné články Príloha
2021\07\14
14.07.2021
 Príloha č. 2c - Rozhodnutia a stanoviská Príloha
2021\07\14
14.07.2021
 Príloha č. 2b - Architektonicko-historický výskum + výkresy, ÚZPF Príloha
2021\07\14
14.07.2021
 Príloha č.2a - Reštaurátorský výskum - omietky a kamenné články Príloha
2021\07\14
14.07.2021
 Príloha č.1 - Výkaz výmer Príloha
2021\07\14
14.07.2021
 Výzva na predloženie ponúk Výzva na predloženie ponúk
2021\07\14
14.07.2021
18.10.2021 12:23:57