Žilinský samosprávny kraj

Profil verejného obstarávateľa

Mlynské výrobky, škrob a škrobové výrobky

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 76867135 | Kód: 04/21

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu - 04/21 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu
2021\12\03
03.12.2021
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - 04/21 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2021\03\04
04.03.2021
21.10.2021 06:33:52