Žilinský samosprávny kraj

Profil verejného obstarávateľa

Spracované a konzervované ryby

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 11984018 | Kód: 10/21

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu - 10/21 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu
2021\04\15
15.04.2021
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - 10/21 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2021\04\08
08.04.2021
21.10.2021 06:19:04