Žilinský samosprávny kraj

Profil verejného obstarávateľa

Dokumentácia stavebného zámeru verejných prác

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 67519955 | Kód: IB001

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu - IB001 Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2019\07\25
25.07.2019
 Výzva na predloženie ponuky - IB001 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2019\07\08
08.07.2019
18.10.2021 13:13:55