Žilinský samosprávny kraj

Profil verejného obstarávateľa

Nákup nealkoholických a alkoholických nápojov

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 41809360 | Kód: 7/20196/SOSCA17.nov.-4

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Súťažné podklady - Časť III.: Nealkoholické nápoje II. Súťažné podklady
2019\02\20
20.02.2019
 Súťažné podklady - Časť I.: Liehoviny, víno, pivo Súťažné podklady
2019\02\20
20.02.2019
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - Nákup nealkoholických a alkoholických nápojov - Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2019\02\20
20.02.2019
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - Nákup nealkoholických a alkoholických nápojov - Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2019\02\20
20.02.2019
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - Nákup nealkoholických a alkoholických nápojov - Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2019\02\20
20.02.2019
17.09.2019 18:26:25