Žilinský samosprávny kraj

Profil verejného obstarávateľa

Čistiace, dezinfekčné a špeciálne prostriedky

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 44092948

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Oznámenie o výsledku - neuspel - Čistiace, dezinfekčné a špeciálne prostriedky - Oznámenie o výsledku - neuspel
2020\07\14
14.07.2020
 Oznámenie o výsledku - uspel - Čistiace, dezinfekčné a špeciálne prostriedky - Oznámenie o výsledku - uspel
2020\07\14
14.07.2020
 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu - Čistiace, dezinfekčné a špeciálne prostr Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu
2020\07\14
14.07.2020
 Žiadosť o vysvetlenie - Čistiace, dezinfekčné a špeciálne prostr Žiadosť o vysvetlenie
2020\07\10
10.07.2020
 Výzva na predloženie ponuky - Čistiace, dezinfekčné a špeciálne prostriedky Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2020\06\30
30.06.2020
 Príloha č.3 Spresnenie predmetu zákazky Príloha
2020\06\30
30.06.2020
 Príloha č.2 - Tabuľka tovarov / Ocenenie predmetu zákazky Príloha
2020\06\30
30.06.2020
 Príloha č.1 Zmluva Príloha
2020\06\30
30.06.2020
26.10.2021 19:35:01