Žilinský samosprávny kraj

Profil verejného obstarávateľa

Demontáž pôvodnej zasklenej steny + dodávka a montáž novej zasklenej steny-hliníkový rám, v Spojenej škole Ružomberok

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 92585401 | Kód: 2/2020

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 oprava výzvy č 1. - Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - 2/2020 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2020\08\14
14.08.2020
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - 2/2020 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2020\08\14
14.08.2020
18.10.2021 12:17:39