Žilinský samosprávny kraj

Profil verejného obstarávateľa

Stavebné a rekonštrukčné práce na hematologicko - transfúznom oddelení

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 47542486 | Kód: 14/2020

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - 14/2020 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2020\09\22
22.09.2020
26.10.2021 20:35:11