Žilinský samosprávny kraj

Profil verejného obstarávateľa

Jednorazové plienky a podložky

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 56702709 | Kód: 2/2020

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - 2/2020 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2020\01\27
27.01.2020
17.10.2021 17:18:39