Žilinský samosprávny kraj

Profil verejného obstarávateľa

Osobné ochranné pracovné prostriedky

Prieskum trhu pre určenie PHZ |  ID: 72308053 | Kód: 27/2020

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - 27/2020 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2020\11\15
15.11.2020
26.10.2021 13:06:23