Žilinský samosprávny kraj

Profil verejného obstarávateľa

Stavebné úpravy hygienických zariadení, Karpatská 9

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 32240447

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Report - Emaily - Stavebné úpravy hygienických zariadení, Report - Emaily
2020\09\24
24.09.2020
 Oznámenie o výsledku - neuspel - Stavebné úpravy hygienických zariadení, Karpatská 9 - Oznámenie o výsledku - neuspel
2020\09\23
23.09.2020
 Oznámenie o výsledku - uspel - Stavebné úpravy hygienických zariadení, Karpatská 9 - Oznámenie o výsledku - uspel
2020\09\23
23.09.2020
 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu - Stavebné úpravy hygienických zariadení, Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu
2020\09\17
17.09.2020
 Príloha - Zmluva o dielo Príloha
2020\09\09
09.09.2020
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - Stavebné úpravy hygienických zariadení, Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2020\09\09
09.09.2020
 Príloha - Zadanie Výkaz výmer Príloha
2020\09\09
09.09.2020
 Príloha - Zdravotechnika Príloha
2020\09\09
09.09.2020
 Príloha - Stavebná časť Príloha
2020\09\09
09.09.2020
 Príloha - Situácia Príloha
2020\09\09
09.09.2020
 Príloha - Sprievodná a technická správa Príloha
2020\09\09
09.09.2020
21.10.2021 07:45:44