Žilinský samosprávny kraj

Profil verejného obstarávateľa

Reštaurovanie NKP- socha sv. Jána Nepomuckého v Oravskom Podzámku

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 93929442 | Kód: 2/2020

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - Reštaurovanie NKP- socha sv. Jána Nepomuckého v Oravskom Podzámku - Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2020\06\18
18.06.2020
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - Reštaurovanie NKP- socha sv. Jána Nepomuckého v Oravskom Podzámku - Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2020\06\18
18.06.2020
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - Reštaurovanie NKP- socha sv. Jána Nepomuckého v Oravskom Podzámku - Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2020\06\18
18.06.2020
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - Reštaurovanie NKP- socha sv. Jána Nepomuckého v Oravskom Podzámku - Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2020\06\18
18.06.2020
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - Reštaurovanie NKP- socha sv. Jána Nepomuckého v Oravskom Podzámku - Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2020\06\18
18.06.2020
 Reštaurovanie NKP- socha sv. Jána Nepomuckého v Oravskom Podzámku-rozpočet Súťažné podklady
2020\06\17
17.06.2020
 Zmluva o dielo sv. Ján Nepomucký Súťažné podklady
2020\06\17
17.06.2020
 Orava Ján Nepomucký prieskum Súťažné podklady
2020\06\17
17.06.2020
26.10.2021 19:35:55