Žilinský samosprávny kraj

Profil verejného obstarávateľa

Drevné pelety pre CSS STUDIENKA Novoť

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 58194860 | Kód: 01/2020

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu - 01/2020 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu
2020\02\24
24.02.2020
26.10.2021 14:07:45