Žilinský samosprávny kraj

Profil verejného obstarávateľa

Stavebné úpravy niektorých častí Oravskej lesnej železničky

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 16758945 | Kód: 6/2020

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Súťažné podklady - 6/2020 Súťažné podklady
2020\09\16
16.09.2020
 Súťažné podklady - 6/2020 Súťažné podklady
2020\09\16
16.09.2020
 Súťažné podklady - 6/2020 Súťažné podklady
2020\09\16
16.09.2020
 Súťažné podklady - 6/2020 Súťažné podklady
2020\09\16
16.09.2020
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - 6/2020 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2020\09\16
16.09.2020
18.10.2021 13:42:12