Žilinský samosprávny kraj

Profil verejného obstarávateľa

Rekonštrukcia sociálnych zariadení vakcinačného centra

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 16307664 | Kód: 10/2021

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - 10/2021 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2021\03\11
11.03.2021
26.10.2021 20:12:16