Žilinský samosprávny kraj

Profil verejného obstarávateľa

Zabezpečenie vykonávania pravidelných kontrol, údržby, opráv, odborných prehliadok a odborných skúšok požiarnotechnického zariadenia EPS a elektrického zabezpečovacieho systému EZS

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 65998643 | Kód: 0001/2019

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Oznámenie o výsledku Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2019\12\16
16.12.2019
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - 0001/2019 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2019\12\06
06.12.2019
22.10.2021 11:29:13