Zabezpečenie vykonávania pravidelných kontrol, údržby, opráv, odborných prehliadok a odborných skúšok požiarnotechnického zariadenia EPS a elektrického zabezpečovacieho systému EZS

Zákazka s nízkou hodnotou | 0001/2019 | Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 011 09, Žilina
Vyhodnocovanie ponúk

Zabezpečenie vykonávania pravidelných kontrol, údržby, opráv, odborných prehliadok a odborných skúšok požiarnotechnického zariadenia EPS a elektrického zabezpečovacieho systému EZS

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 65998643 | Kód: 0001/2019

 Registrácia nového dodávateľa
 

05.12.2021 09:45:00