Žilinský samosprávny kraj

Profil verejného obstarávateľa

Pracovná zdravotná služba - opakovaná zákazka

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 41604939 | Kód: Z/2019

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu - Z/2019 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu
2020\01\31
31.01.2020
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - Z/2019 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2019\12\16
16.12.2019
26.10.2021 19:08:21