Žilinský samosprávny kraj

Profil verejného obstarávateľa

Vybudovanie novej prípojky elektriny a vody

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 77780246 | Kód: 01/2020

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Zápis z vyhodnotenia ponúk Ostatné dokumenty
2020\03\30
30.03.2020
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - 01/2020 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2020\03\19
19.03.2020
 Súťažné podklady - 01/2020 Súťažné podklady
2020\03\16
16.03.2020
21.10.2021 08:23:14