Žilinský samosprávny kraj

Profil verejného obstarávateľa

KOMPLETNÁ PROJEKTOVÁ DOKUMENTáCIA

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 27252318 | Kód: 2

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 zápis z vyhodnotenia Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2019\10\22
22.10.2019
 výzva na predloženie ponúk Príloha
2019\10\07
07.10.2019
26.10.2021 20:46:01