Žilinský samosprávny kraj

Profil verejného obstarávateľa

Riešenie havarijného stavu stropu v náraďovni a telocvični - Gymnázium Varšavská cesta 1, Žilina

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 92472755 | Kód: GVARZA/05/2020

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu - GVARZA/05/2020 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu
2020\11\10
10.11.2020
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - GVARZA/05/2020 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2020\10\29
29.10.2020
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - GVARZA/05/2020 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2020\10\28
28.10.2020
 Príloha č.11 Det - GVARZA/05/2020 Príloha
2020\10\28
28.10.2020
 Príloha č. 10 Rez C-C - GVARZA/05/2020 Príloha
2020\10\28
28.10.2020
 Príloha č. 9 Strecha - GVARZA/05/2020 Príloha
2020\10\28
28.10.2020
 Príloha č. 8 Priz - GVARZA/05/2020 Príloha
2020\10\28
28.10.2020
 Príloha č.7 Sit- GVARZA/05/2020 Príloha
2020\10\28
28.10.2020
 Príloha č.6 Projektová dokumentácia Technická správa - GVARZA/05/2020 Príloha
2020\10\28
28.10.2020
 Príloha č.1 Návrh na plnenie kritérií - GVARZA/05/2020 Príloha
2020\10\28
28.10.2020
 Príloha č.3 Zmluva o dielo - GVARZA/05/2020 Príloha
2020\10\28
28.10.2020
 Príloha č.2- Výkaz výmer - GVARZA/05/2020 Príloha
2020\10\28
28.10.2020
 Príloha č.5 Čestné vyhlásenie -konflikt záujmov- GVARZA/05/2020 Príloha
2020\10\28
28.10.2020
 Príloha č.4 Čestné vyhlásenie - konanie - GVARZA/05/2020 Príloha
2020\10\28
28.10.2020
22.10.2021 12:20:28