Žilinský samosprávny kraj

Profil verejného obstarávateľa

Servis okien

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 10361860 | Kód: 21/2021

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - 21/2021 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2021\05\19
19.05.2021
18.10.2021 10:52:16