Žilinský samosprávny kraj

Profil verejného obstarávateľa

Mäsové výrobky

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 56880778 | Kód: 10/2019

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu - 10/2019 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu
2019\10\07
07.10.2019
 Oznámenie o výsledku - neuspel - Mäsové výrobky - Oznámenie o výsledku - neuspel
2019\10\07
07.10.2019
 Oznámenie o výsledku - uspel - Mäsové výrobky - Oznámenie o výsledku - uspel
2019\10\07
07.10.2019
 Report - Dokumenty - Mäsové výrobky 10/2019 Report - Dokumenty
2019\09\25
25.09.2019
 Výzva na predloženie ponuky 10/2019 - Mäsové výrobky Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2019\09\25
25.09.2019
 návrh rámcovej zmluvy Súťažné podklady
2019\09\25
25.09.2019
 vyhlásenie Súťažné podklady
2019\09\25
25.09.2019
 Príloha č. 1 Súťažné podklady
2019\09\25
25.09.2019
18.10.2021 13:49:43