Žilinský samosprávny kraj

Profil verejného obstarávateľa

Hydina

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 30335193 | Kód: 1/2019

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - Hydina 1/2019 Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2019\06\14
14.06.2019
 Report - Dokumenty - 1/2019 Report - Dokumenty
2019\02\28
28.02.2019
 Zápis z vyhodnotenia ponúk - 1/2019 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu
2019\02\28
28.02.2019
 Výzva na predloženie ponuky 1/2019 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2019\02\18
18.02.2019
18.10.2021 13:52:19