Žilinský samosprávny kraj

Profil verejného obstarávateľa

Vyplachovač ložných mís

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 20623530 | Kód: ZTCA-2-2021

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - Vyplachovač ložných mís - Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2021\04\29
29.04.2021
26.10.2021 21:10:07