Žilinský samosprávny kraj

Profil verejného obstarávateľa

Odberový systém

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 64901863 | Kód: Szm/2021/3

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - Odberový systém - Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2021\06\03
03.06.2021
17.10.2021 19:10:15