Žilinský samosprávny kraj

Profil verejného obstarávateľa

Rôzne potravinárske výrobky

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 49474670 | Kód: 13/21

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu - 13/21 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu
2021\07\12
12.07.2021
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - 13/21 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2021\07\02
02.07.2021
18.10.2021 12:22:23