Žilinský samosprávny kraj

Profil verejného obstarávateľa

Obväzový materiál

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 65536330 | Kód: 15/2020

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - 15/2020 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2020\09\22
22.09.2020
26.10.2021 14:56:06