Žilinský samosprávny kraj

Profil verejného obstarávateľa

Zdravotnícke vybavenie 1

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 30487533 | Kód: 23/2020VO1

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Žiadosť o vysvetlenie - 23/2020VO1 Žiadosť o vysvetlenie
2020\11\11
11.11.2020
 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu - 23/2020VO1 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu
2020\11\05
05.11.2020
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - Zdravotnícke vybavenie 1 - Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2020\10\27
27.10.2020
26.10.2021 19:54:33