Žilinský samosprávny kraj

Profil verejného obstarávateľa

Elektrické polohovateľné postele

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 17511269

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - Elektrické polohovateľné postele Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2020\10\15
15.10.2020
 Súťažné podklady - Elektrické polohovateľné postele špecifikácia + cenová ponuka Súťažné podklady
 Súťažné podklady - Elektrické polohovateľné postele Zmluva Súťažné podklady
 Čestné vyhlásenie o nelegálnej práci - Elektrické polohovateľné postele Súťažné podklady
 Čestné vyhlásenie podľa §32 - Elektrické polohovateľné postele Súťažné podklady
 Čestné vyhlásenie uchádzača - Elektrické polohovateľné postele Súťažné podklady
18.10.2021 12:58:34