Žilinský samosprávny kraj

Profil verejného obstarávateľa

Obstaranie regálov v rámci projektu s názvom "Rekonštrukcia časti depozitára histórie"

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 89369211 | Kód: 2020ZNH002

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu - 2020ZNH002 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu
2020\09\16
16.09.2020
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - 2020ZNH002 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2020\09\07
07.09.2020
21.10.2021 07:45:00