Žilinský samosprávny kraj

Profil verejného obstarávateľa

Oprava chodníkov v areáli CSS STUDIENKA Novoť

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 31932550

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Zápisnica z vyhodnotenia ponúk Ostatné dokumenty
2019\09\30
30.09.2019
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - Oprava chodníkov v areáli CSS STUDIENKA Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2019\08\25
25.08.2019
26.10.2021 13:39:07