Žilinský samosprávny kraj

Profil verejného obstarávateľa

Dezinfekčné prostriedky na ruky

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 16586279 | Kód: 17/2020/MH

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Zrušenie verejného obstarávania - 17/2020/MH Ostatné dokumenty
2020\10\30
30.10.2020
 Výzva na predloženie ponuky - 17/2020/MH Výzva na predloženie ponuky
2020\10\14
14.10.2020
26.10.2021 20:39:36