Žilinský samosprávny kraj

Profil verejného obstarávateľa

Rekonštrukcia chodníkov a spevnených plôch v areáli Liptovskej nemocnice s poliklinikou – 2. etapa

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 75145131 | Kód: E/2019

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu - E/2019 Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2019\07\01
01.07.2019
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - E/2019 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2019\06\04
04.06.2019
26.10.2021 19:36:45