Žilinský samosprávny kraj

Profil verejného obstarávateľa

Mäso čerstvé

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 60312343

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu - Mäso čerstvé Ostatné dokumenty
2020\07\13
13.07.2020
 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu - Mäso čerstvé Ostatné dokumenty
2020\07\06
06.07.2020
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - Mäso čerstvé Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2020\06\19
19.06.2020
 Príloha - Tabuľka predpokladaný objem dodávok Príloha
2020\05\29
29.05.2020
18.10.2021 12:16:05