Žilinský samosprávny kraj

Profil verejného obstarávateľa

Rekonštrukcia a modernizácia malých výťahov - 1 ks budova A a 1 ks budova B

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 86384350 | Kód: 10/2019

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu - 10/2019 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu
2019\11\05
05.11.2019
 Upozornenie - termín ukončenia diela ID 86384350 Ostatné dokumenty
2019\10\31
31.10.2019
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - 10/2019 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2019\10\25
25.10.2019
17.10.2021 18:06:22