Žilinský samosprávny kraj

Profil verejného obstarávateľa

Oprava a údržba vnútorného schodiska v Strednej odbornej škole podnikania a služieb v Námestove

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 60319078 | Kód: 2020

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu - 2020 Ostatné dokumenty
2020\06\19
19.06.2020
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - 2020 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2020\06\12
12.06.2020
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - 2020 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2020\06\11
11.06.2020
18.10.2021 13:26:31