Žilinský samosprávny kraj

Profil verejného obstarávateľa

Potraviny - mlieko, mliečne výrobky a vajcia

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 66833921 | Kód: 22/2020/MH

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Zrušenie verejného obstarávania - 22/2020/MH Ostatné dokumenty
2020\12\28
28.12.2020
 Výzva na predloženie ponuky - 22/2020/MH Výzva na predloženie ponuky
2020\12\17
17.12.2020
18.10.2021 09:27:01